Akcie

Príležitostne vás radi privítame na podujatiach, ktoré sa týkajú tém našich článkov.

Absolvovali sme

Trieda a kapitál na Slovensku
23. mája 2018, Brno, Tři ocásci (udalosť na Facebooku)

Štrajk vo VW a moc pracujúcich
14. decembra 2017, Bratislava, A4, audiozáznam (YouTube)

Boje pracujúcich na Slovensku (1994 – 2014)
24. júna 2017, Trenčín, antirasistický futbalový turnaj UAFA CUP

Boje pracujúcich na Slovensku (1994 – 2014)
3. mája 2017, Bratislava, A4, audiozáznam (YouTube)