„Musíme držať spolu“

13. september 2021 • Analýzy bojov autopriemysel, odbory, štrajk, zdravie, ženy
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru. Raz mesačne dostanete prehľad nových článkov, informácie z kuchyne o tom, čo sa chystá, rôzne komentáre a zaujímavé tipy.

V júni 2021 sa vo fabrike nemeckej spoločnosti Booster Precision Components v Beluši, ktorá vyrába komponenty pre turbodúchadlá automobilov, odohral päťdňový štrajk. Zamestnanci a zamestnankyne sa ním bránili proti znižovaniu miezd a ďalším opatreniam, ktoré firma začala presadzovať v roku 2020 a zdôvodňovala ich ťažkou situáciou vyvolanou pandémiou.

Štrajk mal v závode prakticky všeobecnú podporu a firma bola počas neho ochromená. Vďaka blokáde štrajkových hliadok sa manažmentu nepodarilo ani vyviezť zásoby vyrobeného tovaru či naskladniť komponenty potrebné na montáž. Zastavenie práce napokon viedlo k splneniu každej z požiadaviek štrajkujúcich, a to buď v celom rozsahu, alebo aspoň v miere, ktorá výrazne predčila pôvodné ponuky vedenia firmy. Okrem toho mal štrajk v Beluši niekoľko ďalších dôležitých aspektov:

 • až dve tretiny zamestnancov firmy tvoria ženy,

 • závod je subdodávateľom čiže dodávateľom „druhého rádu“ (tier 2) pre autopriemysel a tvorí súčasť medzinárodných výrobných reťazcov v tomto ekonomicky kľúčovom odvetví,

 • popri pár desiatkach agentúrnych pracovníkov fabrika zamestnáva asi dvestodvadsať ľudí, prevažne z okolia Beluše, ktorí tvoria pomerne stabilný kolektív,

 • výroba závodu sa zakladá na kvalifikovanej práci s CNC strojmi,

 • fabriku vlastní stredne veľký investičný fond so sídlom v Nemecku, ktorý do tohto odvetvia vkladá nemalé nádeje a k riadeniu koncernu pristupuje s agresivitou vlastnou private equity firmám,

 • okrem miezd sa nespokojnosť pracujúcich týkala (a stále týka) dvoch ďalších kľúčových otázok: bezpečnosti práce a prístupu manažmentu.

Na štrajk v Beluši sme sa pozreli bližšie v brožúre Musíme držať spolu: Príbeh štrajku v Booster Precision Components.

Z obsahu brožúry

 • chronológia udalostí od začiatku pandémie po koniec štrajku;

 • história a medzinárodné súvislosti belušskej fabriky;

 • výrobný proces a skladba pracovnej sily v Beluši;

 • stratégia zamestnávateľa a reakcie pracujúcich;

 • priebeh štrajku a jeho výsledky;

 • v čom spočívali prednosti a slabiny štrajku?

 • aké ponaučenia si z neho treba odniesť?

Brožúru vo formáte PDF sťahujte na tomto odkaze.


Čítajte na Karmíne

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.

Trieda nie je z ocele

Mytológia covidových pasov verzus proletárska prevencia.