Štát

Všetky články označené štítkom

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

Class is not made of steel

The mythology of covid passports vs. proletarian prevention.

Trieda nie je z ocele

Mytológia covidových pasov verzus proletárska prevencia.

Desať téz o koronakríze

Dnešná pomoc sú zajtrajšie úsporné opatrenia.

Politika koronavírusu

Pandémia nie je len prírodný jav. Musíme o nej uvažovať politicky.

Limity odborárstva

Máme problém s odbormi. Nie napriek tomu, že sme na strane triedy pracujúcich, ale práve preto.

Dovidenia, dobré časy?

Konjunktúra sa chýli ku koncu a kolektívne vyjednávanie vo VW naznačuje, čo nás čaká.

Za neposlušné Slovensko

Fantázia právnikov, ktorí „chcú opäť veriť v štát“, veľkej časti ľudí nemá čo ponúknuť.