Rusko

Všetky články označené štítkom

Die Tragödie der ukrainischen Arbeiter*innenklasse

Clan-Kapitalismus, die Nationalfrage, und der Krieg.

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.

La tragédie de la classe ouvrière ukrainienne

Le capitalisme de copinage, la question nationale et la guerre.

The tragedy of the Ukrainian working class

Clan capitalism, the national question, and war.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.