Karmína

Po voľbách 2023: rozhovor s Karmínou

Smer, Hlas a iní – slovenský preklad rozhovoru z portálu LeftEast.

Spútaná revolúcia

Pôvodným cieľom sociálnej demokracie bola beztriedna spoločnosť. Najväčšie úspechy však zažila v období výnimočnej stability kapitalizmu.

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

Die Tragödie der ukrainischen Arbeiter*innenklasse

Clan-Kapitalismus, die Nationalfrage, und der Krieg.

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.

La tragédie de la classe ouvrière ukrainienne

Le capitalisme de copinage, la question nationale et la guerre.

The tragedy of the Ukrainian working class

Clan capitalism, the national question, and war.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.

Class is not made of steel

The mythology of covid passports vs. proletarian prevention.