Karmína

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

Die Tragödie der ukrainischen Arbeiter*innenklasse

Clan-Kapitalismus, die Nationalfrage, und der Krieg.

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.

La tragédie de la classe ouvrière ukrainienne

Le capitalisme de copinage, la question nationale et la guerre.

The tragedy of the Ukrainian working class

Clan capitalism, the national question, and war.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.

Class is not made of steel

The mythology of covid passports vs. proletarian prevention.

Trieda nie je z ocele

Mytológia covidových pasov verzus proletárska prevencia.

„Wir müssen zusammenhalten“

Die Geschichte des erfolgreichen Streiks bei Booster Precision Components (Beluša, 2021).