Teória

Všetky články označené štítkom

Spútaná revolúcia

Pôvodným cieľom sociálnej demokracie bola beztriedna spoločnosť. Najväčšie úspechy však zažila v období výnimočnej stability kapitalizmu.

Die Tragödie der ukrainischen Arbeiter*innenklasse

Clan-Kapitalismus, die Nationalfrage, und der Krieg.

La tragédie de la classe ouvrière ukrainienne

Le capitalisme de copinage, la question nationale et la guerre.

The tragedy of the Ukrainian working class

Clan capitalism, the national question, and war.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.

Class is not made of steel

The mythology of covid passports vs. proletarian prevention.

Trieda nie je z ocele

Mytológia covidových pasov verzus proletárska prevencia.

Desať téz o koronakríze

Dnešná pomoc sú zajtrajšie úsporné opatrenia.

Politika koronavírusu

Pandémia nie je len prírodný jav. Musíme o nej uvažovať politicky.