Všetkým zamestnancom VW (1)

26. jún 2017 • Sondy a intervencie autopriemysel, odbory, štrajk, Volkswagen Prvá časť seriálu
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru. Raz mesačne dostanete prehľad nových článkov, informácie z kuchyne o tom, čo sa chystá, rôzne komentáre a zaujímavé tipy.

Máte za sebou prvý štrajk, ktorý trval šesť dní. Jeho výsledkom je kolektívna zmluva, podľa ktorej budú tarifné mzdy v novembri 2018 o 14,12 percenta vyššie než dnes. Je dobojované? Iste, dni na žeravom parkovisku sa skončili. No v skutočnosti sa váš zápas len začal. V tomto dvojdielnom článku chceme okrem iného vysvetliť, prečo si to myslíme.


Reportáže Karmíny zo štrajku vo VW

Váš boj sme sledovali zblízka, pretože je dôležitým signálom pre všetkých ľudí, ktorí žijú z práce. Také niečo sme si skrátka nemohli nechať ujsť. V posledných dňoch sme preto publikovali niekoľko článkov, v ktorých zhŕňame naše dojmy z „festivalu dohoda“, ale najmä vaše názory. Pýtali sme sa ľudí z lakovne a haly Porsche, z montáže, údržby, ale aj z DHL. O štrajku sme informovali na našom Facebooku. Teraz by sme radi povedali niekoľko všeobecnejších vecí: jednak o tom, čo sa vybojovalo (v prvej časti), ale aj o tom, ako bojovať ďalej (v druhej časti, ktorú uverejníme zajtra).

Čísla, čísla, čísla!

Najprv k bezprostredným, merateľným výsledkom. Celý text dohody medzi odbormi a firmou v čase písania tohto článku nie je verejne k dispozícii. Pozrime sa teda aspoň na hlavné body:

  1. jednorazová platba vo výške 500 € k júnu 2017,

  2. rast tarifných miezd o 4,7 % k 1. júnu 2017,

  3. rovnaký nárast k 1. januáru 2018,

  4. zvýšenie taríf o 4,1 % k 1. novembru 2018.

Platnosť kolektívnej zmluvy sa skončí zhruba o ďalší rok, v posledný augustový deň roku 2019. Spolu teda bude platiť 27 mesiacov (sedem mesiacov v roku 2017, celý rok 2018 a osem mesiacov roku 2019).

Súčasťou novej kolektívnej zmluvy sú aj dva dodatočné dni platenej dovolenky: jeden v roku 2018 a jeden v roku 2019. Ďalej sa ruší prvá a druhá tarifná trieda, takže noví zamestnanci (od augusta tohto roka) nastúpia so základným platom vo výške asi 834 €. Počas prvých troch dní pracovnej neschopnosti bude tiež firma vyplácať zamestnancovi 40 % priemernej mzdy (namiesto 25 %, ktoré stanovuje zákon).

Zostáva však nejasné, čo prinesú plánované zmeny („modernizácia“) tarifného systému, ktoré sa majú uskutočniť do konca tohto roka. Podľa informácií od odborového zväzu sa v najbližšom období má vyjasniť aj otázka príspevku na dopravu a ubytovanie, ktorý by mal dosiahnuť výšku „niekoľkých desiatok eur“.

Tieto výdobytky môžeme porovnávať jednak s pôvodnými požiadavkami odborov, jednak s rôznymi ponukami firmy. Predtým však ešte chceme upozorniť na ďalší aspekt. Podľa vyjadrení predsedu MOV by sa rovnaké zvýšenie taríf malo týkať aj agentúrnych zamestnancov. To je veľmi významné, okrem iného aj preto, lebo mnohí „kontraktní“ súhlasili so štrajkom a podporovali ho. Rovnako aj zamestnanci DHL či Autovision, ktorých sa však zvýšenie taríf zatiaľ nedotkne.

Porovnanie: pôvodné požiadavky MOV

Odbory pôvodne žiadali: zvýšenie tarifných tried spolu o 16 %; navýšenie vianočného a dovolenkového príspevku; príspevok 50 € na dopravu a ubytovanie; navýšenie dovolenky o päť dní; predĺženie prestávky o desať minút; zvýšenie osobného ohodnotenia; zvýšenie príspevku za prácu v zmenách; zvýšenie príspevku zamestnávateľa počas prvých troch dní práceneschopnosti na 60 % priemernej mzdy; zmeny v tarifnom systéme. Táto kolektívna zmluva mala platiť rok, teda do konca júna 2018.

Podľa informácií, ktoré sú zatiaľ k dispozícii, môžeme povedať toto. Odbory urobili ústupok v otázke tarifných platov. Namiesto piatich dní dovolenky navyše sa podarilo získať dva dni rozdelené na dva roky. Namiesto príspevku počas práceneschopnosti vo výške 60 % odbory vyrokovali štyridsaťpercentný príspevok. Nepodarilo sa vydobyť predĺženie prestávky. Výška príspevku na dopravu a ubytovanie je zatiaľ nejasná – snáď už čoskoro sa dozvieme viac. Ostatné body (vianočný a dovolenkový bonus, osobné ohodnotenie) sa ťažko exaktne porovnávajú, pretože výška príspevkov závisí od priemernej mzdy zamestnanca (a tá sa vďaka rastú taríf zvýši). Nebudeme ich teda brať do úvahy. Zatiaľ tiež nevieme presne povedať, ako sa na životnej úrovni pracujúcich vo Volkswagene prejaví ľahší postup do vyšších tarifných tried, ktorý odbory očakávajú od zmien Werker-systému.

Porovnanie: posledná ponuka firmy

Ďalej budeme porovnávať len vývoj tarifných miezd podľa novej kolektívnej zmluvy a podľa ponuky firmy, ktorá prišla deň pred začiatkom štrajku, teda v pondelok 19. júna.

Čo firma ponúkala? V snahe zabrániť štrajku bola ochotná pristúpiť na jednorazový príspevok vo výške 350 €, ďalej na zvýšenie taríf o 4,5 % k 1. 6. 2017, ako aj na ďalšie zvýšenie taríf o 4,2 % k 1. 1. 2018. Platnosť kolektívnej zmluvy by pritom vypršala 31. 12. 2018. V platnosti by teda bola dokopy devätnásť mesiacov.

Ak sčítame celkové príjmy zamestnanca v šiestej tarifnej triede do konca roku 2018 podľa týchto dvoch variantov, zistíme toto:

  1. Podľa firemnej ponuky by celkový zárobok zamestnanca (len zo základnej mzdy, t. j. bez všetkých príplatkov) do 31. 12. 2018 predstavoval spolu 21 282 €, teda asi 1120 € mesačne.

  2. Podľa novej kolektívnej zmluvy za rovnaký čas zarobí spolu 21 629 € čiže asi 1138 € mesačne.

Podľa toho je celkový rozdiel v príjmoch do konca roku 2018, teda za obdobie devätnástich mesiacov, asi 347 €, čo je zhruba 18 € mesačne.

Samozrejme, nová kolektívna zmluva je platná až do augusta 2019. No keďže ponuka firmy počítala so zmluvou platnou do konca roku 2018, nedá sa určiť, ako by sa podľa tohto variantu príjmy vyvíjali ďalej. Nevieme totiž, ako by dopadlo kolektívne vyjednávanie na konci roku 2018. Môžeme však vypočítať, že ak by odbory prijali predštrajkovú ponuku firmy, museli by v kolektívnom vyjednávaní na konci roku 2018 získať zvýšenie taríf o 4,8 percenta, aby sa zamestnanci od januára 2019 dostali na tú istú úroveň tarifných miezd, akú dostanú podľa platnej (práve uzavretej) kolektívnej zmluvy. Podľa ponuky firmy by totiž v decembri 2018 bola mzda v šiestej tarifnej triede na úrovni asi 1118 €, zatiaľ čo podľa novej kolektívnej zmluvy to bude zhruba 1172 € – a to je o 4,8 % viac.

Straty zo štrajku

Získané čísla treba ešte očistiť o vplyv štrajku. Zamestnanci k júlovej výplate síce dostanú jednorazovú platbu vo výške 500 €, ale musia z nej pokryť to, o čo prišli v dôsledku šiestich dní štrajku. Presný vplyv týchto dní sa ťažko odhaduje. Budeme preto pracovať s číslom, ktoré používajú MOV: 350 €.

Pre celkový základný príjem zamestnanca do konca roku 2018 to znamená, že podľa novej kolektívnej zmluvy dosiahne asi 21 279 € (čiže vyššie spomínaných 21 629 € mínus 350 €). Prepočítané na mesiac ide o necelých 1120 €. Ak tieto čísla porovnáme s ponukou firmy (pozri vyššie), zistíme, že pri zohľadnení vplyvu štrajku získajú zamestnanci (do konca roku 2018) o čosi menej, než by získali podľa poslednej predštrajkovej ponuky firmy. Mesačne tento rozdiel predstavuje asi šestnásť centov v prospech ponuky firmy. Celkový prepočet vám dávame k dispozícii v excelovskom súbore, v ktorom si môžete stanoviť ľubovoľnú tarifnú mzdu a „preštrajkovanú“ sumu, a ponuky sa automaticky prepočítajú a porovnajú.

Na druhej strane netreba zabúdať, že rôzne príspevky a bonusy, ktoré dostávate, sú naviazané na tarifnú triedu, resp. na priemernú mzdu zamestnanca. Keďže tie sa zvýšia, vzrastú aj tieto príspevky. Päť percent „osobného“ z 1172 € je o čosi viac než päť percent z 1120 €. Ľahší postup naprieč tarifným triedami, resp. príspevok na dopravu a ubytovanie, môžu priniesť ďalšie zlepšenie príjmov. Zároveň treba brať do úvahy, že kmeňoví zamestnanci získali dva dni dovolenky. Inak povedané, podľa novej kolektívnej zmluvy odpracujú menej dní (ak dodatočnú dovolenku skutočne využijú), než by museli odpracovať podľa ponuky firmy. Porovnávame tu teda mzdy za mierne odlišné množstvá vykonanej práce.

Takisto treba pripomenúť, že od roku 2010 do októbra 2016 vzrástla tarifná mzda v šiestej triede z 848 € na 1027 €, teda o 21 % za (necelých) šesť rokov. Teraz vzrastie o štrnásť percent za rok a pol (jún 2017 – november 2018).

Dĺžka platnosti KZ

Nová kolektívna zmluva bude platiť do augusta 2019. Odbory pôvodne žiadali 16 % zvýšenie už do 30. 6. 2018, teda pri jednoročnej platnosti kolektívnej zmluvy. V porovnaní s touto požiadavkou je výsledok očividne slabší: zvyšovanie bude pozvoľnejšie a na nové výdobytky zakotvené v kolektívnej zmluve možno pomýšľať až o 27 mesiacov.

Ak však súčasnú kolektívnu zmluvu porovnáme s predštrajkovou ponukou VW, pozícia zamestnancov je teraz lepšia. Dohoda, ktorú navrhovala firma, by platila do konca roku 2018. Ak by sa potom uzavrela nová kolektívna zmluva, musela by dosiahnuť aspoň zvýšenie o 4,8 %, aby dobehla to, čo budú mať zamestnanci podľa terajšej zmluvy (pozri vyššie). A ak by sa to aj podarilo, je pravdepodobné, že by platila viac než len osem mesiacov (teda nielen do augusta 2019 ako pri aktuálnej KZ). To znamená, že platy by zmrazila na dlhšie obdobie. Naopak, pri aktuálnej dohode sa v auguste 2019 môžu odbory usilovať o ďalšie zvýšenie, a to z pozície, ktorá je vopred viac-menej jasná.

Spoko?

Zamestnanci fau-vé: zo sociálnych sietí vieme, že mnohí z vás si už urobili podobný prepočet. Mnohí nie ste spokojní. Od štrajku ste si právom sľubovali výraznejšie („skokové“, okamžité) zvýšenie tarifných miezd.

Z našich rozhovorov počas štrajku je tiež zrejmé, aká dôležitá je pre vás otázka prestávok, ktoré v súčasnej podobe (20 + 10 minút) skrátka nestačia, hoci sú v súlade so zákonom. To isté platí o dovolenke. A takmer všetci, s ktorými sme hovorili, spomínali, že zmeniť sa musí najmä „atmosféra“ vo firme: prístup nadriadených, stres a zvyšovanie tempa, ignorovanie sťažností.

Z tohto hľadiska je úplne pochopiteľné, ak ste po štrajku skeptickí až rozčarovaní.

V druhej časti článku sa pozrieme na niekoľko aspektov štrajku, ktoré sa nám videli dôležité, a vysvetlíme, prečo podľa nás budú ešte dôležitejšie v blízkej budúcnosti. Hlavný význam štrajku vo VW totiž vôbec nespočíva v tom, čo sa ním dosiahlo alebo nedosiahlo.

Pokračovanie zajtra.Všetky časti seriálu


Čítajte na Karmíne

Po voľbách 2023: rozhovor s Karmínou

Smer, Hlas a iní – slovenský preklad rozhovoru z portálu LeftEast.

Spútaná revolúcia

Pôvodným cieľom sociálnej demokracie bola beztriedna spoločnosť. Najväčšie úspechy však zažila v období výnimočnej stability kapitalizmu.

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.